Strona główna

  Regulamin projektu

  Etapy Projektu - Instrukcja

  Rejestracja uczestników
  Mapa Wielkopolski
  Konkurs wiedzy o Wielkopolsce
  Galeria
  Rabaty dla uczestników
  Wycieczki po Wielkopolsce
  Sponsorzy i partnerzy
  Rekomendacje
  Tu kupisz "Paszport"
  Oferta sprzedaży hurtowej
 
Logowanie
Paszport:
Hasło:
  
    

PROJEKT „PASZPORT WIELKOPOLANINA” - REGULAMIN

Cele Projektu: Projekt turystyczno-kulturowy PASZPORT WIELKOPOLANINA ma na celu motywować jak największą grupę mieszkańców regionu i jego gości do systematycznego zwiedzania najciekawszych miejsc i obiektów na terenie Wielkopolski. Dzięki systemowi zbierania potwierdzeń pobytu w opisanych obiektach motywuje posiadacza do zainteresowania się różnymi aspektami kultury ludzkiej i dziejów naszego państwa i regionu. Poszerza przez to jego wiedzę na temat ziemi rodzinnej i jego świadomość regionalną. Zebranie wszystkich przewidzianych potwierdzeń oraz owocny udział w konkursie wiedzy i uzyskanie tytułu Świadomego Wielkopolanina” jest dla posiadacza nie tylko powodem osobistej satysfakcji, poświadcza też jego zaawansowanie w poznawaniu dziedzictwa narodowego i walorów turystycznych ojczystej ziemi. 

Rozdział I: Zasady uczestnictwa w projekcie:
1. Projekt „Paszport Wielkopolanina” - zwany dalej projektem - jest przedsięwzięciem o charakterze turystycznym i kulturowym, opracowanym i zainicjowanym przez poznańskie Biuro Podróży Edukacyjnych KulTour.pl (zwane dalej Organizatorem), przeprowadzanym pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
2. W projekcie może uczestniczyć każdy mieszkaniec Wielkopolski, który ukończył 10 rok życia lub spełniające ten sam warunek dotyczący minimalnego wieku osoby przebywające na terenie naszego Województwa jako goście przez okres przynajmniej 4 dni albo odwiedzający je regularnie.
3.Projekt składa się z kilku etapów: 
a) nabycia przez uczestnika książeczki-dokumentu „Paszport Wielkopolanina” , 
b) rejestracji uczestnika na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.kultour.pl/paszport
c) zwiedzania wyznaczonych przez projekt obiektów, 
d) uczestnictwa w internetowym konkursie wiedzy o Wielkopolsce. 
4.Zwiedzenie wszystkich obiektów wyznaczonych w projekcie jest koniecznym warunkiem przystąpienia do konkursu. Uczestnik w każdym obiekcie potwierdza swój pobyt przez uzyskanie pieczątki i wpisu tego obiektu na odpowiedniej stronie paszportu. Po zdobyciu wszystkich potrzebnych potwierdzeń pobytu, uczestnik okazuje wypełniony paszport w jednym z wyznaczonych punktów weryfikacyjnych na terenie Wielkopolski, współpracujących z Organizatorem Projektu. Po zweryfikowaniu danych paszport jest natychmiast zwracany uczestnikowi i w ciągu 7 dni uzyskuje on dostęp do strony www konkursu, gdzie może sprawdzić swoją wiedzę.
5.Jeśli osiągnie odpowiednią ilość punktów w konkursie, uczestnik uzyskuje honorowy tytuł „Świadomego Wielkopolanina”. Potwierdzenie zdobycia tytułu (Dyplom Świadomego Wielkopolanina” uczestnik może wydrukować na podstawie pliku pdf, wystawionego na jego nazwisko po zakończeniu konkursu. Fakt uzyskania tytułu i dyplomu odnotowany zostaje i uwieczniony na internetowej stronie projektu.
6.Jeden raz do roku w ustalonym terminie pomiędzy osobami, które w danym roku uzyskały tytuł Świadomego Wielkopolanina, odbywa się losowanie nagród. Nagrodzeni otrzymają publikacje Firmy KulTour.pl lub innych partnerów projektu, poświęcone turystyce kulturowej lub Wielkopolsce, z okolicznościowym wpisem.

Rozdział II: Dokument „Paszport Wielkopolanina”
7. Paszport Wielkopolanina nie jest dokumentem państwowym. Nie jest niezbędny do przekraczania jakichkolwiek granic i nie poświadcza tożsamości wobec władz państwowych. 
8. Posiadanie Paszportu Wielkopolanina jest świadectwem zainteresowania jego właściciela dziejami i kulturą najstarszego historycznego regionu Polski – Wielkopolską. 
9. Paszport Wielkopolanina zapoznaje posiadacza z najciekawszymi i najbardziej wartościowymi celami podróży na terenie regionu i podaje najważniejsze informacje dotyczące tych miejsc. W ten sposób wspomaga świadomy wybór celów wycieczek i umożliwia zwiedzanie Wielkopolski w sposób systematyczny, jednocześnie zachęcając do poznania unikalnych skarbów architektury, kultury i natury naszego Regionu. 
10. Posiadanie Paszportu Wielkopolanina uprawnia właściciela do zniżek i rabatów, opisanych na stronie 33 i 34 tego dokumentu a zagwarantowanych na podstawie ustaleń instytucji lub firm udzielających rabatów z Organizatorem. Aktualna wysokość i czas trwania obietnicy dotyczącej rabatów jest opublikowana i aktualizowana na stronie www Projektu.
11. Personel wymienionych w dokumencie obiektów potwierdza na podstawie ustaleń z organizatorem projektu (KulTour.pl) właścicielowi paszportu jego pobyt w miejscach wyznaczonych jako cele wycieczek.
12.Ważność dokumentu Paszport Wielkopolanina nie jest ograniczona czasowo. Jednakże jego posiadacz ma czas 3 lat na uzyskanie wszystkich wpisów i przystąpienie do konkursu, licząc od końca miesiąca, w którym dokona rejestracji w projekcie. W sytuacji przekroczenia tego czasu proszony jest o skontaktowanie się z Organizatorem, który podejmie decyzje o ewentualnym dopuszczalnym przekroczeniu okresu 3 lat.
13. Rabaty i zniżki związane z posiadaniem książeczki paszportowej mogą być wykorzystywane wielokrotnie w okresie zadeklarowanym przez partnerów programu. Ważność rabatów i zniżek jest zależna od deklaracji i zobowiązań partnerów uczestniczących w programie. Aktualizacje dotyczące rabatów i ewentualnie informacje o nowych rabatach będą
umieszczane regularnie na stronie internetowej Projektu.

Rozdział III: Dodatkowe elementy projektu w dyspozycji uczestników 
14. Wsparcie uczestników przez organizatora projektu odbywa się na płaszczyźnie komunikacji internetowej. Obejmuje ono poniżej wymienione działania.
15. Do dyspozycji zarejestrowanych uczestników postawione zostaje forum internetowe, na którym mogą oni zasięgać rad ekspertów i przewodników, dotyczących zwiedzania obiektów, uzyskiwać dodatkowe informacje na temat Wielkopolski i turystyki w naszym regionie, konsultować się wzajemnie i planować ewentualne spotkania i wspólne przedsięwzięcia. Każdy uczestnik może wpisywać swoje uwagi na forum, tworzyć nowe tematy rozmów, udzielać innym wskazówek lub prosić o nie, uczestniczyć w dyskusji na tematy związane ze zwiedzaniem Wielkopolski.
16. Na internetowej stronie projektu stworzona zostaje galeria fotografii, na której uczestnicy mogą zamieszczać wykonane przez siebie zdjęcia i reportaże fotograficzne z obiektów, których dotyczy projekt a także innych wartościowych celów turystycznych w Wielkopolsce.
17. Zarejestrowani uczestnicy mogą także publikować na stronie projektu relacje, opowiadania, reportaże i wrażenia ze swoich podróży po Wielkopolsce , związanych z uczestnictwem w Projekcie.
18. W regularnych odstępach czasu Organizator rozsyła do uczestników, którzy wyrażą chęć jego otrzymywania tzw. Newsletter (gazetkę nowości) poświęcony tematyce projektu, przede wszystkim nowym ofertom opisanych obiektów, wystawom czasowym, wydarzeniom kulturalnym i turystycznym w Wielkopolsce, nowym obiektom wartym zwiedzania, przez co ułatwia im planowanie podroży i zwiedzania.
19. Organizator regularnie proponuje na stronie internetowej projektu jego uczestnikom wspólne zwiedzanie grupowe na szlakach łączących poszczególne obiekty. Po zebraniu minimalnej grupy organizator zobowiązuje się zorganizować wycieczkę na wyznaczonej trasie.
20. Uczestnicy projektu, którzy niezależnie od samego projektu zbiorą grupę chętnych do wycieczki na terenie Wielkopolski, mogą zwrócić się do Organizatora o zorganizowanie takiej wycieczki. Jeśli liczba osób będzie spełniała warunki imprezy grupowej i zaakceptują one warunki finansowe Organizatora, Organizator Projektu podejmie się fachowego przygotowania i przeprowadzenia takiej wycieczki, dostarczając środków transportu i personelu (pilotów turystycznych, przewodników).

Deklaracja końcowa:
Projekt Paszport Wielkopolanina jest projektem otwartym. Po spełnieniu warunków ukończenia Projektu i uzyskania tytułu uczestnik może pozostać w ramach projektu i współkształtować jego kolejne etapy, do czego jest przez Organizatora gorąco zapraszany.

 
  © 2007-2012 KulTour.pl