Strona główna

  Regulamin projektu

  Etapy Projektu - Instrukcja

  Rejestracja uczestników
  Mapa Wielkopolski
  Konkurs wiedzy o Wielkopolsce
  Galeria
  Rabaty dla uczestników
  Wycieczki po Wielkopolsce
  Sponsorzy i partnerzy
  Rekomendacje
  Tu kupisz "Paszport"
  Oferta sprzedaży hurtowej
 
Logowanie
Paszport:
Hasło:
  
    

CZYM JEST PASZPORT WIELKOPOLANINA:

PASZPORT WIELKOPOLANINA nie jest dokumentem państwowym. Nie jest niezbędny do przekraczania jakichkolwiek granic i nie poświadcza tożsamości wobec władz państwowych.

Posiadanie PASZPORTU WIELKOPOLANINA jest świadectwem zainteresowania jego właściciela dziejami i kulturą najstarszego historycznego regionu Polski – Wielkopolską. 

PASZPORT WIELKOPOLANINA zapoznaje posiadacza z najciekawszymi i najbardziej wartościowymi celami podróży na terenie regionu i podaje najważniejsze informacje dotyczące tych miejsc. W ten sposób wspomaga świadomy wybór celów wycieczek i umożliwia zwiedzanie Wielkopolski w sposób systematyczny, jednocześnie zachęcając do poznania unikalnych skarbów architektury, kultury i natury naszego Regionu.

Dzięki systemowi zbierania potwierdzeń pobytu w opisanych obiektach PASZPORT WIELKOPOLANINA motywuje posiadacza do zainteresowania się różnymi aspektami kultury ludzkiej i dziejów naszego państwa i regionu. Poszerza przez to jego wiedzę na temat ziemi rodzinnej i jego świadomość regionalną. Zebranie wszystkich przewidzianych potwierdzeń jest dla posiadacza nie tylko powodem osobistej satysfakcji, poświadcza też jego zaawansowanie w poznawaniu dziedzictwa narodowego i walorów turystycznych ojczystej ziemi.

Posiadanie PASZPORTU WIELKOPOLANINA uprawnia właściciela do zniżek i rabatów, opisanych na ostatniej stronie tego dokumentu.

Personel wymienionych w dokumencie obiektów jest usilnie proszony o umożliwienie właścicielowi PASZPORTU WIELKOPOLANINA zdobycie poświadczenia pobytu w miejscach wyznaczonych jako cele wycieczek.

Osoby uczestniczące w programie PASZPORT WIELKOPOLANINA mogą zarejestrować się na liście uczestników programu na stronie internetowej www.kultour.pl w celu otrzymywania informacji o imprezach i atrakcjach w opisanych w niniejszym dokumencie miejscowościach, o dodatkowych zniżkach i rabatach. Mogą one też uczestniczyć w liście dyskusyjnej pod tym samym adresem w celu wymiany doświadczeń, publikacji własnych zdjęć i relacji, organizowania wspólnych wyjazdów na terenie Wielkopolski itd.

Uczestnicy programu PASZPORT WIELKOPOLANINA , którzy dokonają rejestracji na drodze elektronicznej pod adresem www.kultour.pl a następnie zgodnie z opisanymi tam warunkami przedstawią potwierdzenie uzyskania wszystkich wpisów ze zwiedzanych miejsc i obiektów otrzymają wystawiony imiennie Dyplom Świadomego Wielkopolanina.

Przez cały okres trwania programu, raz w roku kalendarzowym Koordynator Programu PASZPORT WIELKOPOLANINA przyzna jednej lub więcej osobom drogą losowania spośród osób, które uzyskały Dyplom Świadomego Wielkopolanina nagrodę w postaci publikacji o treści turystycznej z okolicznościowym wpisem.

Ważność PASZPORTU WIELKOPOLANINA nie jest ograniczona czasowo. Rabaty i zniżki z nim związane mogą być wykorzystywane wielokrotnie w okresie zadeklarowanym przez partnerów programu. Ważność rabatów i zniżek jest zależna od deklaracji i zobowiązań partnerów uczestniczących w programie.

 
  © 2007-2012 KulTour.pl